Bárta spláchnul naději na lepší veřejnou dopravu do kanálu

Východní Čechy – Přes významný pokles prostředků na investice do dopravní infrastruktury pro letošní rok i nedostatek peněz ve výhledu na další roky to podle Superkoncepce vypadá, že ministr Bárta rozjede výstavbu nesmyslného vodního kanálu u Přelouče na úkor lepší infrastruktury pro veřejnou dopravu.

„Zdá se, že poslední naději cestujících na zlepšení veřejné dopravy ve východních Čechách spláchnul ministr Bárta doslova do kanálu,“ říká Miroslav Vyka, prezident Svazu cestujících ve veřejné dopravě. A k tomu dodává: „Tři miliardy určené na stavbu jezu by mohly být využity daleko efektivněji, například modernizaci železniční tratě mezi městy Chrudim – Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř – Náchod“. Ohání-li se u Přelouče pan ministr ekologickou nákladní dopravou, pak by například zvojkolejnění železniční tratě z Nymburka do Mladé Boleslavi v tomto ohledu byla daleko užitečnější investice, protože nedostatečná kapacita v tomto úseku je omezující pro zvýšení rozsahu zásobování automobilky Škoda Auto po kolejích.

Po vodě se v ČR nepřepravuje téměř nic – ani s jezy to lepší nebude!

Ačkoli jsou vodní kanály na Labi vnímány především jako ekologický problém, přes snahy ochránců přírody, je jejich hlavní nesmysl dopravní. Výstavba plavebního stupně rozhodně nepomůže ke zlepšení veřejné dopravy a pro nákladní vodní dopravu v ČR je uváděný modal split (1,06%1) jen pouhou fikcí. Panují totiž pochybnosti o metodice způsobu určení tohoto ukazatele, protože statistika zahrnuje veškeré výkony plavidel registrovaných v ČR, ale Čeští rejdaři podle svých prohlášení s loděmi operují na Rýně i dalších západoevropských vodních cestách. Do podílu na přepravních výkonech jsou tímto započítávány i výkony realizované mimo území ČR, které jsou dominantní2 a podíl vodní přepravy v ČR tím výrazně zkreslují. Dochází tak k podobné záměně čísel jako mezi Hrubým domácím produktem (HDP) a Hrubým národním produktem (HNP). Proto ve skutečnosti vodní doprava na území České republiky zajišťuje jen bezvýznamné přepravní výkony a jakékoliv další investice do jezů objemy přeprav na vodě nijak výrazně nezvýší. A to i z důvodu, že většina měst v České republice na Labi neleží.

Vodní doprava není vůbec tak ekologická, jak se mnohdy uvádí

Lobby vodní dopravy často prezentuje tento způsob přepravy zboží jako nejekologičtější, což je naprostá demagogie. Říční lodě vyprodukují při stejném množství přepraveného zboží na stejné trase výrazně více emisí, než kdyby byly tytéž přepravy realizovány po železnici. (viz. Příloha č. 1)

Bude jez u Přelouče novodobou hladovou zdí?

V Pardubicích nejsou ocelárny ani jiný těžký průmysl, který by ročně produkoval miliony tun výrobků, které by mohly být po vodě přepravovány. Proto není důvod splavnit řeku za každou cenu až do Pardubic. Pro překládku zboží by bylo daleko výhodnější multimodální logistické centrum u přístavu v Chvaleticích s napojením na silnici i železnici, bez nutnosti výstavby plavebního stupně Přelouč.

„Na místo řešení pro každodenně dojíždějící obyvatele Pardubicka a Královéhradecka v podobě moderní železnice, se podle Bártovy Superkoncepce stala dopravní prioritou východních Čech stavba jezu na Labi, který bude nejspíše plnit jen funkci hladové zdi. Což je jeden z důkazů, že hlavním cílem Superkoncepce je především legalizace zájmů silniční lobby, protože je jasné, že na vodu se žádný přesun zboží ze silnic konat nebude,“ uzavírá Miroslav Vyka, prezident Svazu cestujících ve veřejné dopravě.

Kontakt:
Miroslav Vyka, prezident Svazu cestujících ve veřejné dopravě, tel.: 737 131 290

_______________
[1] Podíl přepravního výkonu vodní dopravy v ČR (Modal Split) v mezioborovém srovnání nákladní dopravy činí 1,06% zdroj: Ročenka dopravy 2009 https://www.sydos.cz/cs/rocenka-2009/rocenka/htm_cz/cz09_520110.html
[2] Průměrná přepravní vzdálenosti nákladní vodní dopravy činí cca 400 km, ale možná délka plavby po Labi na území ČR činí maximálně 222,5 km (od osy jezu Přelouč ke státní hranici se Spolkovou republikou Německo).
___________________________________________________

PŘÍLOHA č. 1

Srovnání energetické náročnosti a produkce emisí silniční, vnitrozemní vodní a železniční dopravy na reálném příkladu přepravy kontejnerů o hmotnosti 1000 tun z Lovosic do přístavu v Hamburku dokazuje, že říční lodě spotřebují daleko více energie a dokonce vyprodukují i mnohonásobně více některých škodlivin, než v případě realizování této přepravy po železnici.

Primární spotřeba energie – spotřeba energetických zdrojů
– nákladní automobil (EUROIII) = 624,61 MJ
– vnitrozemní loď = 451,36 MJ
– vlak (elektrická trakce) = 209,97 MJ

Oxid uhličitý (CO2) – skleníkové plyny, změny klimatu
– nákladní automobil (EUROIII) = 39,46 tuny
– vnitrozemní loď = 31,87 tuny
– vlak (elektrická trakce) = 10,15 tuny

CO2 – Ekvivalent – změny klimatu
– nákladní automobil (EUROIII) = 40,91 tuny
– vnitrozemní loď = 32,57 tuny
– vlak (elektrická trakce) = 10,95 tuny

Oxidy dusíku – acidifikace, přehnojení, smog
– nákladní automobil (EUROIII) = 302,74 kg
– vnitrozemní loď = 410,25 kg
– vlak (elektrická trakce) = 10,19 kg

Uhlovodíky bez metanu (NMHC) – smog, škody způsobené na zdraví
– nákladní automobil (EUROIII) = 28,643 kg
– vnitrozemní loď = 23,008 kg
– vlak (elektrická trakce) = 0,964 kg

Oxid siřičitý – acidifikace, škody způsobené na zdraví
– nákladní automobil (EUROIII) = 47,99 kg
– vnitrozemní loď = 204,22 kg
– vlak (elektrická trakce) = 9,42 kg

Prachové částice (PM) – spalovací procesy
– nákladní automobil (EUROIII) = 8,881 kg
– vnitrozemní loď = 13,588 kg
– vlak (elektrická trakce) = 0,856 kg

Vzdálenosti – pro každý způsob dopravy
– nákladní automobil (EUROIII) = 559,8 km
– vnitrozemní loď = 649,2 km
– vlak (elektrická trakce) = 568,9 km

Zdroj: EcoTransIT-World – Celosvětový informační nástroj pro posuzování vlivů jednotlivých druhů nákladní dopravy na životní prostředí na celém světě. Rozhodujícím faktory jsou spotřeba energie, oxidu uhličitého, emisí znečišťujících látek, pomocí nichž se zjišťuje přesný dopad jednotlivých druhů dopravy na životní prostředí,
dostupný na webu
http://www.ecotransit.org/ecotransit.en.phtml

Příspěvek byl publikován v rubrice Tiskové zprávy se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.