Regionální vlaky by mohly být až o miliardu levnější

Regionální železniční doprava

Regionální železniční doprava

Má-li být materiál Zelená kniha1 předložený Ministerstvem dopravy ČR přínosem pro veřejnou dopravu, pak je potřeba zjednodušit její financování. Toho lze dosáhnout osvobozením regionálních vlaků v závazku veřejné služby od poplatků za použití dopravní cesty. Krajské úřady by tímto krokem každoročně ušetřily až miliardu korun. Zároveň by se snížila byrokracie, která je s transfery financí mezi státem, kraji, dopravci a státní organizací Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) spojena.

„Je rozumné, aby poplatky za použití kolejí, které dnes platí všechny regionální vlaky, byly zrušeny. Tím se ukončí dlouhodobá diskriminace železniční dopravy oproti autobusům, které mimo dálnice žádné mýtné neplatí,“ říká prezident Svazu cestujících ve veřejné dopravě Miroslav Vyka.

Současný způsob financování uměle zvyšuje ceny osobní železniční dopravy tím, že stát posílá část finančních prostředků na údržbu kolejí do státní organizace SŽDC složitým způsobem přes krajské úřady a dopravce. Kraje a dopravci dnes v tomto ohledu plní jen funkci jakéhosi průtokoměru, přes které tečou peníze ze státní kasy provozovateli dráhy, tedy organizaci, která údržbu kolejí zajišťuje.

SŽDC každoročně vybere poplatky za dopravní cestu od dopravců za regionální vlaky osobní dopravy přibližně jednu miliardu korun. Stát ale krajům posílá na železniční regionální dopravu na základě memoranda2 přibližně 2,7 miliardy korun. SŽDC zároveň dostává přímo od státu další peníze na údržbu tratí prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury.

Novým způsobem by šly tyto peníze na údržbu tratí přímo ze státního rozpočtu. Tím snížila by se byrokracie a došlo by ke dlouhodobému stabilizování příjmů SŽDC, která by díky tomu mohla lépe plánovat údržbu tratí.

„Vzniklý propad příjmů Správy železniční dopravní cesty by mohl být uhrazen přímo ze státního rozpočtu, a to krácením státního příspěvku, které kraje dostávají na základě memoranda uzavřeného mezi státem a kraji,“ doplňuje Vyka.

„Osvobození poplatků za dopravní cestu by se týkalo jen regionálních vlaků v závazku veřejné služby, které objednávají kraje a obce či mikroregiony. Vlaky v dálkové dopravě si jsou schopny – tam kde je kvalitní, kapacitní a rychlá infrastruktura – na svůj provoz vydělat,“ říká Miloslav Zítka, člen prezídia Svazu cestujících ve veřejné dopravě.

„Pokud má být železniční doprava páteří veřejné dopravy, není možné ji finančně znevýhodňovat oproti dopravě silniční,“ uzavírá Vyka.

Kontakty:

Miroslav Vyka, prezident Svazu cestujících ve veřejné dopravě tel.: 737 131 290
Miloslav Zítka, člen prezídia Svazu cestujících ve veřejné dopravě tel.: 607 992 873

__________

1 Materiál „Zelená kniha – Koncepce veřejné dopravy“, na webu online: http://www.mdcr.cz/cs/Media/Tiskove_zpravy/Zelena_kniha_poslouzi_k_diskuzi_o_verejne_doprave.htm
2 Memorandum o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou uzavřené mezi státem a kraji.

Příspěvek byl publikován v rubrice Tiskové zprávy se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.