Novela zákona může způsobit kolaps veřejné dopravy ve městech

Na zítřejším programu schůze poslanecké sněmovny je pevně zařazený dvanáctý bod Novela zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích1, který budou poslanci a poslankyně projednávat ve druhém čtení. Navržená novela obsahuje změnu bodového systému, která by měla zásadní negativní dopad na veřejnou dopravu ve městech.

Problém spočívá ve zrušení bodového hodnocení u přestupků nedovolená jízda po tramvajovém pásu a neoprávněné užití vyhrazeného jízdního pruhu2. Tyto přestupky v novele zákona již nejsou zařazeny mezi bodově hodnocené. Za pozornost stojí, že z návrhu není přímo patrné, které přestupky z bodového hodnocení vypadly a jak se bodové hodnocení změnilo, pokud si zákonodárci nesrovnají bodové hodnocení se současnou verzí zákona.

Fyzikální zákony novelizovat nelze

Tramvaj jako kolejové vozidlo se svou hmotností a brzdnými vlastnostmi nemůže reagovat na náhle narušení drážního tělesa a jízdní dráhy, případně za cenu zranění cestujících ve vozidle (použití rychlobrzdy). To je i důvodem, proč existuje výjimka pro tramvaje při přednosti chodců na přechodech.
Pokud se tedy má tramvaj na samostatném tělese nebo ve vyhrazeném (odděleném) jízdním pruhu chovat jako drážní vozidlo, musí být z bezpečnostních důvodů tento prostor účinně chráněn proti narušení, včetně vjezdu silničního vozidla. A účinně nutně znamená pod odstrašující sankcí, což je právě bodové hodnocení.

300 000 falešných řidičů autobusu

Říjnový průzkum společnosti Tili Czech Republic3 ukázal, že během pěti dnů vjelo v době dopravní špičky do vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy téměř tři sta tisíc automobilů a tím bránily hladkému průjezdu autobusů „Pokud tento přestupek nebude bodově hodnocen, může být počet řidičů nerespektujících vyhrazený pruh ještě vyšší a hromadná doprava tak v některých městech zkolabuje,“ říká Miroslav Vyka, prezident Svazu cestujících ve veřejné dopravě. „Mimo jiné to bude mít za následek zpomalení městské hromadné dopravy, v čehož důsledku bude veřejná doprava dražší, méně efektivní a méně konkurenceschopná,“ dodává Miroslav Vyka.

Bodová sankce za neoprávněné užití vyhrazeného jízdního pruhu je odůvodněna i v případě, že jde o jízdní pruh vyhrazený pro autobusy nebo trolejbusy. Smyslem zákona je totiž přispívat nejen k bezpečnosti, ale i plynulosti silničního provozu. Navíc tyto vyhrazené jízdní pruhy mají i velký přínos pro hladký průjezd vozidel integrovaného záchranného systému, který by jinak byl poznamenán zdržením, které může mít i vliv na úspěšnost záchrany lidských životů.

„Je absurdní, že zatím co velká města investují miliony korun do rekonstrukcí městských komunikací, tak aby mohly být upřednostněny vozidla městské hromadné dopravy s využitím pro složky integrované záchranného systému – tak senátoři navrhují novelu zákona, která zmirňuje postih za vjezd na tyto vyhrazené části komunikací,“ uzavírá Miroslav Vyka.

Kontakt:
Miroslav Vyka, prezident Svazu cestujících ve veřejné dopravě, tel.: 737 131 290

_____________________________
[1] Sněmovní tisk č. 26 na webu PSP ČR http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=26
[2] Vyhrazený jízdní pruh je jízdní pruh na pozemní komunikaci, který je příslušnou dopravní značkou určen pouze pro některé druhy vozidel nebo jen pro stanovený účel.
[3] Řidiči porušují v Praze pravidla, jezdí pruhy pro autobusy, http://praha.idnes.cz/ridici-porusuji-v-praze-pravidla-jezdi-pruhy-pro-autobusy-paa-/praha-zpravy.asp?c=A101004_1460466_praha-zpravy_ab

Příspěvek byl publikován v rubrice Tiskové zprávy se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.