Češi využili veřejnou dopravu pro 57 % svých cest

Mezioborové srovnání přepravených cestujících za rok 2011

Mezioborové srovnání přepravených cestujících

Ministerstvo dopravy zveřejnilo Ročenku dopravy 20111. Statistická data ukazují, že obyvatelé České republiky i v loňském roce využívali častěji veřejnou dopravou než osobní automobil. Veřejná doprava za uplynulý rok přepravila téměř 2,7 miliardy osob a lidé ji využili pro 57 % svých cest. Největší podíl na tom měla městská hromadná doprava s více 2,14 miliardami přepravených cestujících. Zatím co osobní automobily se podílely na osobní přepravě 43% a přepravily za loňský rok přibližně dvě miliardy osob2.


„Počet přepravených osob ukazuje, že veřejná doprava v ČR funguje jako celek na vysoké úrovni, avšak železniční doprava se podílí na počtu přepravených osob jen 3,6 %, což zdaleka neodpovídá potenciálu, který by mohla jako páteř veřejné dopravy využít,“ říká prezident Svazu cestujících ve veřejné dopravě Miroslav Vyka.

„Pokud by jen každý desátý řidič nechal auto doma a místo jízdy autem přesedl do vlaku – železniční doprava v ČR by přepravila více než dvojnásobek cestujících oproti současnému stavu,“ říká Miloslav Zítka, člen prezídia Svazu cestujících ve veřejné dopravě.

Pro zvýšení prestiže železniční dopravy, a tím i počtu přepravených osob, bude potřeba nejen rozšíření konkurence na železnici, která zvyšuje kvalitu služeb, ale bude nutné zajistit zvýšení investic do dopravní infrastruktury. Kromě modernizace a zvyšování kapacity tratí pro příměstskou dopravu a budování nových zastávek je potřeba co nejrychleji zahájit přípravu výstavby páteřní sítě vysokorychlostních tratí. Ale nesmí se zapomenout ani na modernizaci regionálních tratí, které mají největší rozvojový potenciál a je na nich možné souborem opatření dosáhnout v krátké době výrazného zvýšení počtu cestujících,“ doplňuje Vyka.

Někteří lidé kombinují oba dopravní módy – tedy dopravu veřejnou s dopravou individuální. Důkazem toho jsou vznikající nová záchytná (P+R) parkoviště zejména u stanic příměstských vlakových linek (ESKA) v okolí Prahy, která jsou hojně využívaná. Lidé přijedou k nejbližšímu nádraží autem a dále do centra Prahy pak pokračují vlakem.

Tento trend je zcela běžný v okolí většiny velkých měst západní Evropy, u nás se tento systém teprve pomalu začíná rozvíjet a do budoucna by mohl fungovat v okolí všech větších měst České republiky. Mohou k tomu přispět i neustále rostoucí ceny pohonných hmot, které bude nutit lidi přemýšlet a tím i měnit jejich cestovní návyky. „Proto je potřeba veřejnou dopravu připravit na větší množství cestujících již v blízké budoucnosti a zaměřit se na kvalitu vozidel i dostatečnou kapacitu veškeré infrastruktury,“ uzavírá Vyka.

Kontakty:

Miroslav Vyka, prezident Svazu cestujících ve veřejné dopravě tel.: 737 131 290
Miloslav Zítka, člen prezídia Svazu cestujících ve veřejné dopravě tel.: 607 992 873

______________

1 Ročenka dopravy 2011, dostupná on-line na webu: https://www.sydos.cz/cs/rocenka-2011/index.html
2 Mezioborové srovnání osobní dopravy, dostupné on-line na webu: https://www.sydos.cz/cs/rocenka- 2011/rocenka/htm_cz/cz11_511000.html
Příspěvek byl publikován v rubrice Tiskové zprávy se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.