Bártův zásah do nezávislosti Drážní inspekce může ohrozit bezpečnost cestujících

Ministr dopravy Vít Bárta podle informací České televize plánuje odvolat generálního inspektora Drážní inspekce Romana Šiguta1. Postup ministra dopravy nese znaky klasického „honu na čarodějnice“ – oficiální důvody obsahují jen formální výtky. Vrcholem je výtka, že si generální inspektor neproplatil stotisícovou odměnu, jenž mu přiznal předseda vlády.

Nabízí se proto vysvětlení, že skutečným důvodem pro odvolání generálního inspektora je kritika Drážní inspekce ohledně neuspokojivého a nebezpečného stavu kolejí a železničních přejezdů2, za který je zodpovědná Správa železniční dopravní cesty. Jejím vedením je pověřen, a z důvodu nesplnění zákonem stanovených kvalifikačních kritérií nemůže být jmenován, Bártův spolupracovník Pavel Habarta.

„Ministr Bárta by se měl na místo hledání záminek pro odstranění posla špatných zpráv zabývat hrozbami pro bezpečnost provozu na železnici, na které upozorňuje Drážní inspekce,“ říká Miroslav Vyka, prezident Svazu cestujících ve veřejné dopravě. A k tomu dodává: „Místo kontroly docházky inspektorů by se pan ministr měl soustředit na hledání příčin špatného technického stavu železniční infrastruktury a zejména, jak efektivně bude využito 7,4 miliardy korun, které jsou pro letošní rok určeny na údržbu a opravy tratí.“

Tento útok na nezávislost Drážní inspekce bohužel není první. Již v minulosti se o to pokusil Řebíčkův náměstek Jiří Hodač. Nestandardní postup ministerstva dopravy tehdy následoval po tragické nehodě v Moravanech, při níž zahynul strojvůdce. Veřejnosti byly tehdy prezentovány dvě různé verze příčin nehody. Jedna z dílny ministerstva dopravy (pískovací zařízení), druhá v důsledku vyšetřování Drážní inspekce (zabezpečovací zařízení ESA 11, firmy AŽD Praha). Následně byly zveřejněny informace, které vyvolávaly podezření z politického ovlivňování vyšetřování nehody, možné korupce a střetu zájmů (složení výběrové komise ministerstva dopravy pro výběr nového generálního inspektora)3.

Současný případ je s kauzou z doby ministra Řebíčka podobný i v tom, že podle výše citovaných informací České televize se ministr Bárta vyjádřil tak, že za případné odvolání generálního inspektora nebude zodpovědný on, ale jeho náměstek Šmerda. Generálního inspektora ale přitom podle zákona jmenuje a odvolává vláda, a to na návrh ministra dopravy. „Pan Bárta by si měl zvolit, jestli je ministr dopravy odpovídající za svěřený úřad, nebo jakási vládní šedá eminence, která se s úřadem jednou ztotožňuje a podruhé s ním nemá nic společného,“ komentuje Miroslav Vyka.

Přístup ministra Bárty ve vztahu k Drážní inspekci je v rozporu se směrnicí 2004/49/ES, o bezpečnosti železnic Společenství, neboť jak v mediích uvedl generální inspektor Drážní inspekce, byl mu zkrácen rozpočet – a to je v rozporu s tím, že členské státy EU musí zajistit, aby vyšetřovací orgán plnil své úkoly nejúčinnějším způsobem, aby získal dostatečné prostředky, a aby jeho vyšetřovatelé získali statut, který jim poskytuje nezbytné záruky nezávislosti.

Kontakt:
Miroslav Vyka, prezident Svazu cestujících ve veřejné dopravě, tel.: 737 131 290

_______________
[1] ČT: ministerstvo dopravy chystá odvolání šéfa Drážní inspekce, na webu: http://www.ct24.cz/doprava/120007-ct-ministerstvo-dopravy-chysta-odvolani-sefa-drazni-inspekce/
[2] ČT: Drážní inspekce poprvé viní ze smrti na kolejích i jejich správce, na webu http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/211411000100226/obsah/148931-drazni-inspekce-poprve-vini-ze-smrti-na-kolejich-i-jejich-spravce/
     ČT: Závady na kolejích lemují železnici z Brna na Vysočinu, na webu http://www.ct24.cz/regionalni/118628-zavady-na-kolejich-lemuji-zeleznici-z-brna-na-vysocinu/
[3] Nebyla tehdy snaha zajistit bezpečnost na železnici, ale zamést celou kauzu pod koberec – neboť k tzv. „zmizení vlaku“ došlo po tragické nehodě v Moravanech ještě 2x, a to 29. 8. 2008 v Hulíně a 7. 10. 2008 v Hodoníně.

Příspěvek byl publikován v rubrice Tiskové zprávy se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.