Otevřený dopis ministru dopravy Zdeňku Žákovi ve věci nákupu jednotek Railjet

Jednotka Siemens Viaggio Comfort (Railjet)

Railjet

Vážený pane ministře,
předpokládám, že jste plně obeznámen se situací kolem nákupu nových osmi jednotek Viaggio Comfort/Railjet pro mezinárodní linku Praha – Pardubice – Brno – Bratislava – Budapešť. Podle informací, které má veřejnost k dispozici, schválily nákup jednotek orgány společnosti a čekalo se na souhlas vlády. Předchozí ministr se k této otázce stavěl nerozhodně a věc neprojednal. Proto je toto rozhodnutí nyní na Vás a na Vašich lidech, vážený pane ministře.

Výrobce vyšel Českých drahám vstříc a prodloužil čas na potvrzení objednávky dalších osmi vlaků. Ovšem pokud vláda v nejbližších týdnech tento výhodný nákup neodsouhlasí, pak bude tato jedinečná možnost ztracena.

Dovoluji si Vás upozornit, že osm nových jednotek Viaggio Comfort/Railjet prakticky okamžitě (do dvou let, kdy budou dodány) výrazně zvýší komfort cestování na klíčové spojnici tří hlavních měst Višegrádské čtyřky – Prahy, Bratislavy a Budapešti. Nákup jednotek Siemens Viaggio Comfort/Railjet by měl být národní prioritou pro zvýšení konkurenceschopnosti železniční dálkové dopravy v České republice a upevnění pozice národního dopravce na mezinárodním železničním trhu.

V této souvislosti si dovolím připomenout, že na tranzitní relaci Hamburg – Berlín – Vídeň/Budapešť přes Prahu dlouhodobě ztrácíme, především kvůli stavu infrastruktury, ale i vozidel. V případě další časové prodlevy v nasazení vyšší kvality vozidel provozovaných na této relaci se konkurenceschopnost bude dále zhoršovat, se všemi ekonomickými důsledky jak pro dopravce, tak pro českého manažera infrastruktury. Přitom podpora konkurenceschopnosti je mnohokrát obsažena v programovém prohlášení vlády, jejímž jste členem.

Nutno dodat, že pořízením dalších jednotek Railjet bude zvýšena kvalita cestování nejen na trase Praha – Pardubice – Brno – Břeclav (– Bratislava – Budapešť). Uvolněné vozy ze spojů nyní nasazovaných na této trase totiž okamžitě zvýší kvalitu cestování na mnoha dalších linkách ve vnitrostátní dálkové dopravě, kde kvalita vozového parku rozhodně neodpovídá standardu cestování ve 21. století. Jedná se například o linky z Prahy do Českých Budějovic, Chebu nebo Hradce Králové, kde jsou převážně nasazovány staré koženkové vozy z 80. let.

Vážený pane ministře, největším problémem české železnice je vnitřní dluh na vozidlovém parku, který dosahuje v osobní dopravě přibližně 130 miliard korun a bez dalších efektivních investic se bude tento dluh jen dále prohlubovat. Tuto sumu je potřeba investovat do vozového parku do roku 2025, abychom se alespoň přiblížili evropskému průměru a aby počet cestujících mohl dále růst. Abychom tohoto stavu dosáhli, musí všechny dopravní společnosti každoročně investovat do vozového parku na železnici v ČR v průměru přes 10 miliard korun. Nákup jednotek Railjet je tedy jen zlomek toho, co česká železnice celkově potřebuje.

Dále si Vás dovoluji upozornit na aspekt bezpečnosti nově pořízených vozů. Nové jednotky vybaveny technologiemi 21. století zaručuji cestujícím odpovídající bezpečnost. Tu ale rozhodně nezaručí žádná modernizace starých vozů z 80. let minulého století spočívající především v novém nátěru, výměně sedaček a rekonstrukci toalet.

Výhodnost nabídky akvizice souprav Railjet byla navýsost doložena v odborné diskusi. Ve světle výše uvedeného si nedovedu představit, že byste Vy, vážený pane ministře, jako člen vlády hlásící se k podpoře investic veřeného sektoru tuto akvizici nepodpořil.

Myslíte si, vážený pane ministře, že bychom se v České republice po deseti letech od pořízení sedmi nových jednotek pendolino měli spokojit s nákupem pouhých sedmi jednotek Viaggio Comfort/Railjet pro linku Praha – Vídeň? Rakouské spolkové dráhy (ÖBB) provozují od roku 2009 již celkem 51 jednotek Railjet, které zajišťují běžný provoz na vnitrostáních linkách v Rakousku a zajíždějí také do Německa, Švýcarska i Maďarska.

Představa, že by cestující měli i v dalších letech cestovat v současných vozech, které nenabízí odpovídající úroveň cestování ve 21. století mezi třemi hlavními městy Višegrádské čtyřky, je opravdu děsivá!

Vážený pane ministře, můžete mne ubezpečit, že personální obměna členů Dozorčí rady a ředitele Českých drah nebyla vedena snahou tuto akvizici potopit?

Nebyl klíčem pro jmenování členů Dozorčí rady, které jste v ní ponechal (pan poslanec Smýkal) a které do ní jmenoval (např. pan profesor Svítek) jejich dříve veřejně vyjádřený postoj k záměru nákupu souprav Railjet?

Pokud se Vaše vláda profiluje jako vláda odborníků – jak je tedy možné, že nový ředitel drah pan Zelený mohl již několik hodin poté, co byl jmenován do své funkce, ohlásit záměr přehodnocení nákupu nových osmi jednotek Viaggio Comfort/Railjet, aniž by se s touto problematikou důkladně seznámil?

Můžete vyloučit, že Vy, pane ministře, nebo pan profesor Svítek nemáte potenciální střet zájmů související s partnerstvím mezi konkurenční firmou Škoda Transportation, která pořízení jednotek Railjet napadla, a Národním spolkem pro elektromobilitu, ve kterém jste oba působili či působíte?

Vážený pane ministře, naléhavě Váš žádám, abyste přehodnotil Váš negativní, nebo, chcete-li, skeptický postoj v této otázce. Vaše přirovnání, že Railjety by mohly s Českými drahami udělat totéž, co se společností Sazka, odmítám. Výhodnost nákupu považuji za prokázanou a potřebnost souprav ve světle současného stavu železničního vozového parku za naprosto naléhavou. Pokud Vaše výhrady přetrvávají, vyzývám Vás, vážený pane ministře, abyste je prezentoval veřejnosti, aby nevzniklo podezření, že neuzavření kontraktu je motivováno například snahou přesměrovat tyto prostředky pro jinou firmu či jiným firmám.

S úctou

Miroslav Vyka
prezident Svazu cestujících ve veřejné dopravě

Příspěvek byl publikován v rubrice Dopisy se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.