Svaz cestujících ve veřejné dopravě

Svaz cestujících ve veřejné dopravě

„Hájíme právo cestujících na kvalitní, spolehlivou a bezpečnou veřejnou dopravu v České republice“

Cestující ve veřejné dopravě

Regionální vlaky by mohly být až o miliardu levnější

Regionální železniční doprava

Regionální železniční doprava

Má-li být materiál Zelená kniha1 předložený Ministerstvem dopravy ČR přínosem pro veřejnou dopravu, pak je potřeba zjednodušit její financování. Toho lze dosáhnout osvobozením regionálních vlaků v závazku veřejné služby od poplatků za použití dopravní cesty. Krajské úřady by tímto krokem každoročně ušetřily až miliardu korun. Zároveň by se snížila byrokracie, která je s transfery financí mezi státem, kraji, dopravci a státní organizací Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) spojena.
Zobrazit celý text »

Vysokorychlostní tratě v ČR postavíme jen za 175 Kč měsíčně

Vysokorychlostní vlak TGV

Vysokorychlostní železnice

Vysokorychlostní železniční doprava tvoří páteř veřejné dopravy ve vyspělých státech Evropy. Podle právě vnikajících plánů nových vysokorychlostních tratí budou moci i lidé v České republice již brzy cestovat mezi všemi významnými městy bezpečně, pohodlně a dvakrát rychleji než automobilem po dálnici. Podle prvních odhadů bude výstavba celé sítě vysokorychlostních tratí[1] na území ČR z veřejných rozpočtů stát v přepočtu jen 175 korun na každého obyvatele měsíčně.
Zobrazit celý text »

Otevřený dopis ministru dopravy Zdeňku Žákovi ve věci nákupu jednotek Railjet

Jednotka Siemens Viaggio Comfort (Railjet)

Railjet

Vážený pane ministře,
předpokládám, že jste plně obeznámen se situací kolem nákupu nových osmi jednotek Viaggio Comfort/Railjet pro mezinárodní linku Praha – Pardubice – Brno – Bratislava – Budapešť. Podle informací, které má veřejnost k dispozici, schválily nákup jednotek orgány společnosti a čekalo se na souhlas vlády. Předchozí ministr se k této otázce stavěl nerozhodně a věc neprojednal. Proto je toto rozhodnutí nyní na Vás a na Vašich lidech, vážený pane ministře.
Zobrazit celý text »

Nekoncepční škrtání dálkových spojů na železnici

Rychlík Českých drah, ilustrační foto: Miroslav Vyka

Rychlík Českých drah, ilustrační foto

Českou železnici čeká další tvrdá rána v podobě naprosto nekoncepčního škrtání dálkových spojů. Už od 1. července má dojít k zrušení nebo omezení u 0,67 % rychlíků. Na první pohled vypadá, že uvedené číslo je zanedbatelné a uvedený rozsah rušení vlaků není likvidační. To by se ale dalo říci jen v případě, kdyby se tento proces v posledních třech letech neopakoval každoročně.
Zobrazit celý text »

Rušením vlaků a jejich náhradou autobusy ušetřit nelze!

Autobusová doprava, ilustrační foto Miroslav Vyka

Autobusová doprava

Podle deníku E15 chtějí firmy sdružené v dopravním subholdingu společnosti Z-Group podnikatele Zdeňka Zemka zrušené vlakové spoje nahradit svými regionálními autobusy1. Tento záměr ale není reálný, protože autobusy nejsou schopny adekvátně nahradit vlakové spoje. Potvrzuje to i chování cestujících v posledních dvou letech, jejichž počty na železnici neustále rostou a v autobusové dopravě naopak výrazně klesají2. Cestující tím dávají zcela jasně najevo, jaký dopravní prostředek preferují.
Zobrazit celý text »

Přeprava cestujících na železnici vzrostla o 8 %, nejvíce za 18 let

Nárůst přepravního výkonu v osobní železniční dopravě o 8 %

Přepravní výkon osobní železniční dopravy v ČR

Podle statistik ministerstva dopravy v roce 2012 vzrostl přepravní výkon v osobní železniční dopravě o 8,1 %. Tento meziroční nárůst o 541 miliónů osobokilometrů je nejvyšší za posledních 18 let. Počet cestujících vzrostl o 2,88 %, dopravní společnosti na železnici přepravily za rok 2012 o 4,83 milionů osob více než v roce předchozím.
Zobrazit celý text »